PALÁC MATTONI KARLOVY VARY / 2017

Palác Mattoni je polyfunkčním komerčním objektem zastavujícím dlouho opomíjené plochy širšího centra města. Záměrem je vybudovat nový komplex s plochami pro obchod, služby, relaxaci, sport, kulturu a administrativu s celkovou kapacitou cca 20.000 m2, který rozšíří a oživí obchodně správní část města. Rozhodující rozsah objektu je řešen jako novostavba, do jeho organismu je však zapojen i historický objekt původní stáčírny. Architektonický návrh vychází z kontextu místa a z funkční logiky, s uplatněním symboliky vodního živlu a silného příběhu firmy Mattoni. Řešení zachovává a posiluje základní vazby v území a jeho součástí je i trvale přístupné veřejné prostranství – náměstí.

PALÁC MATTONI KARLOVY VARY / 2017 – GALERIE